TP.HCM đã có 600 dịch vụ công toàn trình và một phần

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP đã có 600 dịch vụ công được thực hiện trực tuyến toàn trình và một phần - Ảnh: BÁ TÂN

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP đã có 600 dịch vụ công được thực hiện trực tuyến toàn trình và một phần – Ảnh: BÁ TÂN

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và đề án 06 của Chính phủ chiều 12-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP đã thực hiện thay thế các trang dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn bằng nền tảng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của TP.

Hệ thống này liên thông thông suốt với Cổng dịch vụ công và Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia.

Đặc biệt, TP đã hoàn thành rà soát 80% tổng số thủ tục hành chính các cấp và phê duyệt danh mục 600 dịch vụ công đáp ứng tiêu chí toàn trình và một phần.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Song song với số lượng, TP cũng triển khai tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm các bước trung gian, cá nhân hóa trách nhiệm xử lý của từng bước đem lại hiệu quả tích cực trong quá trình thụ lý hồ sơ. Việc rút ngắn thời gian giải quyết mang lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Quá trình tái cấu trúc cũng bao gồm việc rà soát để cắt bỏ các thành phần hồ sơ về sổ hộ khẩu giấy, tạm trú giấy, căn cước công dân.

Chẳng hạn, trong 198 quy trình nội bộ đã được tái cấu trúc, TP thực hiện cắt giảm 1 – 2 bước trung gian trong quá trình giải quyết hồ sơ nhằm giảm bớt quy trình xử lý hồ sơ nội bộ, đồng thời cắt giảm được 720 giờ làm việc (tương đương 90 ngày làm việc).

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng cho biết trong quý 3 tới, TP sẽ tiếp tục mở đợt cao điểm để tập trung hoàn thành rà soát việc đáp ứng tiêu chí cung cấp dịch vụ công toàn trình và một phần đối với 20% thủ tục hành chính còn lại. Hoàn thành việc tái cấu trúc tất cả các quy trình nội bộ, quy trình điện tử 100% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ…

Trong 6 tháng cuối năm, TP tiếp tục thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh đầu tư số hóa nhằm cắt giảm giấy tờ thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý cho người dân, công khai minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ, gắn kết quả đánh giá hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính, thi đua của các cấp chính quyền TP.


Source link