Lắp đặt, tối ưu và hỗ trợ kỹ thuật các hệ thống viễn thông CNTT

– Khảo sát, tư vấn và thiết kế, quản lý dự án cho dự án xây dựng hạ tầng Viễn thông, lắp đặt BTS, Microwave, thiết bị viễn thông.

– Giám sát và nghiệm thu cho dự án xây dựng hạ tầng Viễn thông.

– Thiết kế mạng

– Cài đặt, tích hợp và kiểm tra thiết bị viễn thông (NSS, BSS, OSS)

– Đo kiểm đánh giá chất lượng và vùng phủ sóng mạng lưới.