Thêm hai nền tảng số quốc gia tiềm năng

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết Bộ   Thông tin và Truyền thông  có kế hoạch phát triển 15 nền tảng số quốc gia - Ảnh: T.S.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông có kế hoạch phát triển 15 nền tảng số quốc gia – Ảnh: T.S.

Ngày 29-11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố quyết định công nhận hai nền tảng số mobiEdu – nền tảng học trực tuyến và MEET – nền tảng họp trực tuyến của Tổng công ty Viễn thông MobiFone trở thành nền tảng số quốc gia tiềm năng.

Hoạt động này nằm trong “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, nền tảng họp trực tuyến MobiFone Meet và nền tảng học trực tuyến mở đại trà MobiEdu đã đạt tiêu chí xác định nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia.

Các giải pháp này đã đáp ứng được đầy đủ yêu cầu theo bộ tiêu chí của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy trình xét duyệt, công nhận nền tảng số quốc gia của bộ.

Ông Dũng nhấn mạnh đây là bộ sáu tiêu chí vô cùng nghiêm ngặt về kỹ thuật và phi kỹ thuật như hạ tầng, nền tảng, bảo mật an toàn thông tin, thị phần…

Chứng kiến lễ ký kết giữa Cục Chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Dịch vụ số MobiFone (MDS) về việc triển khai chính thức đào tạo chuyển đổi số, ông Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ phát triển sản phẩm mobiEdu và MobiFone Meet nói riêng cũng như MobiFone nói chung trong quá trình xây dựng, phát triển và vận hành nền tảng, đem lại những đóng góp to lớn không chỉ cho nền kinh tế và còn cho cả xã hội.

Ông Dũng cũng đã giao nhiệm vụ cho MobiFone hỗ trợ triển khai chuyển đổi số qua nền tảng mobiEdu MOOCs, phát triển thêm nhiều nền tảng số để cung cấp công nghệ số như loại hình dịch vụ giống như loại hình dịch vụ viễn thông để phục vụ 100 triệu người dân Việt Nam.

Đồng thời tiếp tục tham gia hiệu quả vào kế hoạch phát triển 15 nền tảng số quốc gia, tham gia vào chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công cuộc chuyển đổi số.


Source link