Pin điện thoại sạc siêu nhanh, 10 phút sạc đầy 90%

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển thành công một loại pin lithium-ion sạc nhanh - Ảnh: GETTY

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển thành công một loại pin lithium-ion sạc nhanh – Ảnh: GETTY

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển thành công một loại pin lithium-ion sạc nhanh có khả năng sạc điện thoại di động đạt 90% dung lượng chỉ trong 10 phút.

Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature Energy.

Theo nghiên cứu, pin làm từ than chì có lớp phốt pho siêu mỏng trên bề mặt, lớp này có thể chuyển đổi tại chỗ thành chất điện phân rắn kết tinh có độ dẫn ion cao.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung (Huazhong) đã thử nghiệm các tế bào pin dạng túi có cực dương bằng than chì như vậy. Kết quả nghiên cứu cho thấy dung lượng pin có thể đạt 80% trong 6 phút và 91,2% chỉ trong 10 phút sạc.

Cũng theo nghiên cứu, trong trường hợp có tốc độ sạc 6 phút, khả năng duy trì dung lượng pin vẫn ở mức 82,9% trong hơn 2.000 lần sạc.

Các nhà nghiên cứu cho rằng với khả năng này, loại pin trên có thể dễ dàng được sản xuất với chi phí tiết kiệm, do đó có tiềm năng rất lớn trên thị trường.


Source link