Nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số y tế

DrAid™ hiện được triển khai ở hơn 100 bệnh viện tại Việt Nam, Myanmar, New Zealand, Hoa Kỳ và Ấn Độ - Ảnh: VINBRAIN

DrAid™ hiện được triển khai ở hơn 100 bệnh viện tại Việt Nam, Myanmar, New Zealand, Hoa Kỳ và Ấn Độ – Ảnh: VINBRAIN

Nền tảng DrAid™ Enterprise Data cung cấp hai giải pháp: phân tích hồ sơ y tế bệnh nhân và quản lý bệnh viện thông minh. Cụ thể, nền tảng giúp phân tích hồ sơ y tế bệnh nhân, đưa ra nhận định chuyên môn với các hoạt động như tự động tạo báo cáo y khoa dựa vào ghi chú của bác sĩ qua giọng nói hoặc gõ phím. Tính năng này đảm bảo các truyền đạt y khoa theo chuẩn cho bác sĩ và nhất quán giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhau.

Giải pháp cũng tự động dịch thuật theo chuẩn y tế 27 ngôn ngữ khác nhau, tổng hợp và tóm lược vắn tắt hồ sơ y tế của bệnh nhân. Có thể tra cứu kho lịch sử khám chữa bệnh trực tuyến, tối ưu quản lý bệnh án.

Giải pháp có thể đưa ra khuyến nghị khám chữa bệnh theo hướng cá nhân hóa, phân tích lịch sử bệnh, so sánh tóm tắt khác biệt giữa các lần chụp hình ảnh y tế và các dữ liệu y tế quan trọng khác, đưa ra gợi ý chuyên môn, dự báo kết quả điều trị.

Trong khi giải pháp quản lý bệnh viện thông minh giúp tối ưu thông tin, hỗ trợ báo cáo, phân tích toàn bộ các chỉ số vận hành lâm sàng và phi lâm sàng của bệnh viện.

AI còn dự báo xu hướng cho cán bộ quản lý về xu hướng biến động các chỉ số quản lý bệnh viện nhằm phân bổ nguồn lực hợp lý, giám sát rủi ro và có chiến lược kịp thời phân bổ nhân sự theo dữ liệu thời gian thực.

Đại diện VinBrain cho biết nền tảng hoạt động dựa trên hệ thống dữ liệu hồ sơ y tế, công nghệ AI tạo sinh, đặc biệt là DrAid™ Copilot (công nghệ được xem là ChatGPT cho y tế), đảm nhiệm vai trò như một trợ lý ảo thông minh.

Các công nghệ này có thể đưa ra câu trả lời liên quan đến thuật ngữ y tế hay các thông tin y tế đặc thù trên báo cáo y tế để bác sĩ tham vấn. Bác sĩ đặt ra yêu cầu và tìm kiếm thông minh trong khung chat, trợ lý công nghệ AI tạo sinh này sẵn sàng hỗ trợ xử lý tức thì 24/7.

VinBrain là công ty khởi nghiệp Việt chọn sứ mệnh “cải thiện cuộc sống cho mọi người bằng sức mạnh của AI và IoT”. 

VinBrain đã phát triển hơn 300 mô hình AI xử lý ảnh y tế và báo cáo y tế gồm X-quang, CT, MRI, dữ liệu báo cáo y tế từ bộ dữ liệu hơn 2,5 triệu hình ảnh và dữ liệu lớn của văn bản từ Việt Nam, Hoa Kỳ và Ấn Độ. Nền tảng AI toàn diện cho chẩn đoán hình ảnh DrAid™ đã được triển khai ở hơn 100 bệnh viện tại Việt Nam, Myanmar, New Zealand, Hoa Kỳ và Ấn Độ.


Source link