Không gian mạng phản ánh không gian thực, cần ứng xử văn minh

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XII - Ảnh: LÂM HẢI

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XII – Ảnh: LÂM HẢI

Ngày 7-7, tại Hà Nội khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XII.

Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy – bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Ngọc Lương – bí thư thường trực Trung ương Đoàn.

Tập trung hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, ý tưởng sáng kiến

Trong buổi sáng, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 và định hướng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2024.

Cùng với đó là kế hoạch triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” giai đoạn 2022 – 2027, kết luận triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và kế hoạch triển khai cuộc vận động “Thanh niên ứng xử văn minh trên không gian mạng“.

Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy cho biết kỳ họp Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần này bàn 10 nội dung quan trọng. 

Đây là dịp để nhìn nhận lại kết quả 6 tháng đầu năm cũng như đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo cũng như chỉ tiêu đạt được.

Trong đó, tập trung bàn luận về hai chỉ tiêu gồm hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, và hỗ trợ ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XII - Ảnh: LÂM HẢI

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XII – Ảnh: LÂM HẢI

Đồng thời, đây là dịp để bàn luận, phác thảo ra định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn dự kiến lựa chọn chủ đề năm là “Năm Thanh niên tình nguyện” để tập hợp rộng rãi đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là một trong ba phong trào lớn của Đoàn đã được xác lập trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2023, phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã được triển khai rộng khắp, phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên, chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng).

Toàn Đoàn đã thực hiện được trên 41.000 công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động đã thu hút hơn 8,1 triệu lượt thanh niên.

Chịu trách nhiệm trên không gian mạng

Đưa ra bàn luận tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết Đoàn dự kiến xác lập kế hoạch triển khai cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”.

Đây là nội dung cụ thể hóa quyết định của Thủ tướng phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030”; quy định số 85 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Luật An ninh mạng; Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh thiếu niên về ý thức, trách nhiệm đối với việc ứng xử với những thông tin trên mạng xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý mạng xã hội, nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các cá nhân lợi dụng Internet, đặc biệt là sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước.

Khuyến khích đoàn viên, thanh thiếu niên có ý thức thay đổi, điều chỉnh hành vi, đạo đức khi tham gia “thế giới ảo” để góp phần xây dựng hoàn thiện môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Anh Huy cho biết cần chính thức hóa danh tính của mình trên không gian mạng, đưa về đúng tên của mình, tiến tới triệt tiêu “sim rác”.

“Sắp tới không gian mạng – không gian thực phải là phản ánh 1 – 1, do đó làm gì trên không gian mạng phải chịu trách nhiệm” – anh nói.

Anh cũng nhận định việc ban hành kế hoạch triển khai cuộc vận động “Thanh niên ứng xử văn minh trên không gian mạng” là hết sức cần thiết theo quy tắc xử sự chung: Tuân thủ – Lành mạnh – An toàn – Trách nhiệm.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ tiếp tục cho ý kiến về văn kiện và công tác tổ chức Đại hội lần thứ XI Hội Sinh viên Việt Nam.

Đồng thời thảo luận về đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 – 2027”.

Nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba: Quy định kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thành lập Hội đồng Đội Trung ương khóa IX.


Source link