Chính thức đề nghị tháo gỡ vướng mắc về thuế và cơ chế tự chủ tài chính cho báo chí

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chính thức gửi văn bản kiến nghị Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc về thuế và cơ chế tự chủ tài chính cho các cơ quan báo chí - Ảnh: T.HÀ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chính thức gửi văn bản kiến nghị Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc về thuế và cơ chế tự chủ tài chính cho các cơ quan báo chí – Ảnh: T.HÀ

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký văn bản đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong các quy định về cơ chế tự chủ tài chính, cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước, quy định về chi tiết thi hành Luật Giá và chính sách về thuế đối với các cơ quan báo chí.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết những kiến nghị này được đề xuất với Bộ Tài chính trên cơ sở kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam và ý kiến phản ảnh, kiến nghị của các cơ quan báo chí và thực tiễn quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ưu đãi thuế với tất cả các loại hình báo chí

Về thuế, hiện nay các cơ quan báo chí in được Nhà nước quan tâm ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 10%.

Nhưng trên thực tế, nhiều cơ quan báo chí đã có hai loại hình báo chí trở lên (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử).

“Hoạt động báo chí đều phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu. Vì vậy Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất Nhà nước thống nhất áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho tất cả các loại hình báo chí, tạo điều kiện hỗ trợ cho báo chí và thuận lợi cho công tác hạch toán, quản lý thuế”, kiến nghị của bộ nêu rõ.

Đối với các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan báo chí đang được áp dụng theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, có quy định thống nhất về lộ trình tính đủ giá sản phẩm, dịch vụ công.

Trong đó, đề nghị cho tính chi phí khấu hao tài sản cố định khi đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ lĩnh vực báo chí, truyền thông (không phân biệt đơn vị có mức độ tự chủ khác nhau) để hỗ trợ các cơ quan báo chí, xuất bản chủ động về nguồn tái đầu tư tài sản, phương tiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng thời để thống nhất trong quản lý, hạch toán, xác định kết quả tài chính đúng với thực tế hoạt động, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, quy định phân loại nguồn tài chính của đơn vị theo tính chất nguồn tài chính:

– Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp (theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị);

– Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, liên doanh, liên kết; thu từ cho thuê tài sản; thu tài trợ, viện trợ;

– Đồng thời làm rõ nguồn tài chính được tự chủ (bao gồm nguồn ngân sách nhà nước quản lý theo phương thức đặt hàng, đấu thầu); nguồn tài chính không được tự chủ; nhiệm vụ chi thực hiện từ nguồn kinh phí tự chủ, nhiệm vụ chi từ nguồn không tự chủ. Trên cơ sở đó có hướng dẫn cụ thể việc xác định kết quả tài chính phù hợp.

Đề nghị cho báo chí chủ động sử dụng kinh phí cải cách tiền lương

Đặc biệt với vướng mắc về quy định về quản lý nguồn tài chính thực hiện cải cách tiền lương của các cơ quan báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị rõ: “Các đơn vị sự nghiệp công lập là cơ quan báo chí có nguồn kinh phí cải cách tiền lương nhưng chưa có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hết, trong khi nguồn thu hoạt động sự nghiệp, quảng cáo, trao đổi bản quyền,… giảm sút”.

Vì vậy bộ đề nghị Bộ Tài chính “nghiên cứu hoàn thiện quy định về trích lập và sử dụng nguồn cải cách tiền lương, giảm mức trích lập nguồn cải cách tiền lương, nhất là đối với đơn vị nhóm 1, nhóm 2; cho các cơ quan báo chí được chủ động sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương khi chưa sử dụng, không sử dụng hết để chi đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động và cho hoạt động nghiệp vụ trên cơ sở đơn vị tự đảm bảo nguồn chi thực hiện cải cảch tiền lương”.

Đồng thời đề nghị xem xét, sửa đổi quy định tính chi phí tiền lương trong giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước vì quy định hiện nay không còn phù hợp với thực tế.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi nghị định số 60/2021 cho phép việc xác định chi phí tiền lương trong giá đặt hàng đối với các đơn vị báo chí thuộc nhóm 01, nhóm 02.

Bộ này cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giá, trong đó:

– Không quy định bộ quản lý ngành, lĩnh vực trách nhiệm thẩm định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách trung ương lĩnh vực thông tin và truyền thông,

– Giao cơ quản chủ quản thẩm định, báo cáo Bộ Tài chính ban hành giá tối đa để phù hợp với thực tế quản lý tài chính, tài sản đơn vị sự nghiệp công lập;

– Rút ngắn quy trình, giảm khâu trung gian trong đặt hàng, nhất là lĩnh vực báo chí, cần đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả trong hoạt động thông tin, truyên truyền.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, có cơ chế quản lý giá phù hợp để các cơ quan báo chí thuận lợi trong việc nhận đặt hàng thông tin, tuyên truyền từ các cơ quan, đơn vị khác không phải là cơ quan chủ quản.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Bộ Tài chính quan tâm bố trí kinh phí cho các cơ quan chủ quản báo chí để giao nhiệm vụ, đặt hàng cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, truyền thông chính sách, cung cấp thông tin thiết yếu.

Bố trí kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan báo chí theo quy định hiện hành.


Source link