Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo dịch vụ lấy lại tài khoản Facebook


VTV.vn – Để tránh bị mất tài khoản và bị lừa đảo, người dùng tuyệt đối không chia sẻ thông tin đăng nhập của tài khoản Facebook với bất kỳ ai hoặc bất kỳ dịch vụ nào.

Source link