Xây dựng – Đầu tư cho thuê hạ tầng Viễn thông và CNTT

–    ITTA là một trong những công ty đi đầu về triển khai hạ tầng mạng Viễn thông. Chúng tôi tin rằng sẽ làm hài lòng khách hàng với các dịch vụ lắp đặt từng phần, hạng mục hoặc các dự án cho các hệ thống viễn thông.

–    ITTA cung cấp đầy đủ các dịch vụ phục vụ xây dựng hạ tầng mạng thông tin di động, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu khắt khe của các nhà mạng về hạ tầng viễn thông trên tất cả các mặt như chất lượng và khối lượng công việc.

–    Dịch vụ bao gồm: khảo sát tìm kiếm nhà trạm, thiết kế, xây dựng nhà trạm… cho các trạm BTS, BSC, MSC.