Việt Nam vào top 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tiến bộ nhất châu Á

Danh sách 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tiến bộ nhất châu Á:

1. Israel

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 14

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 5,5%

2. Hàn Quốc

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 13

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 4,8%.

3. Đài Loan

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 3,77%

4. Nhật Bản

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 10

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 3,27%

5. Trung Quốc

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 14

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 2,41%

6. Singapore

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 5

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 1,85%

7. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 32

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 1,50%

8. Thái Lan

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 43

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 1,33%.

9. Thổ Nhĩ Kỳ

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 39

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 1,09%

10. Malaysia

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 36

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 0,95%

11. Jordan

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 71

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 0,70%

12. Qatar

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 50

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 0,68%

13. Ấn Độ

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 40

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 0,66%

14. Saudi Arabia

Chỉ số đổi mới toàn cầu : 48

Chi tiêu cho R&D tính theo phần trăm GDP: 0,46%

15. Việt Nam

Chỉ số đổi mới toàn cầu: 46

Chi tiêu R&D tính theo phần trăm GDP: 0,42%


Source link