TP.HCM đứng đầu cả nước về phát triển hạ tầng số và thể chế số

TP.HCM đang cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM đang cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đây là năm thứ ba liên tiếp TP.HCM là địa phương có quy mô và mật độ dân số trung bình cao nhất nước được đánh giá triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số

Đặc biệt, TP đã giữ vị trí cao về chỉ số: Thể chế số (xếp thứ 1), Hạ tầng số (xếp thứ 1), Hoạt động chính quyền số (thứ 2), Hoạt động kinh tế số (thứ 4) trên toàn quốc.

TP.HCM dẫn đầu về chỉ số phát triển hạ tầng số

Cụ thể, trong năm 2022, TP.HCM đã triển khai thành công tập trung hạ tầng CNTT các cơ quan nhà nước trên nền tảng điện toán đám mây tại Trung tâm dữ liệu TP và đảm bảo an toàn thông tin, hạ tầng mạng trong các cơ quan Đảng nhà nước.

Chất lượng mạng viễn thông, Internet và cáp quang băng thông rộng TP được nâng cao và phủ khắp đến từng nhà người dân, 100% phường xã, thị trấn không có vùng lõm sóng.

TP là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện liên thông thành công hệ thống xác thực, định danh điện tử người dân và cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu do các bộ ngành triển khai.

Cổng dữ liệu của TP đã thực hiện chia sẻ dữ liệu cho các sở, ban, ngành, quận, huyện khai thác và sử dụng, bao gồm: thông tin doanh nghiệp; hộ kinh doanh cá thể; thông tin giao dịch đảm bảo; thông tin đăng ký quyền sử dụng nhà ở, đất ở…

TP đã đưa vào vận hành nền tảng số hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở hợp nhất hơn 40 phần mềm một cửa điện tử của các quận huyện, sở ban ngành, giúp người dân không phải mất thời gian nộp hồ sơ nhiều nơi, nhiều lần, nhiều cửa.

Cùng với đó là nền tảng số hệ thống quản trị, thực thi TP nhằm phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước. Đây là nền tảng liên thông của hệ thống văn bản, chỉ đạo, điều hành của hơn 1.000 đơn vị.

Đi đầu trong cải cách thể chế và triển khai chính quyền số

TP.HCM đã triển khai thiết lập quy trình xử lý các thủ tục hành chính, văn bản của tất cả cơ quan nhà nước, bao gồm các sở ban ngành, TP Thủ Đức, quận huyện, phường xã thị trấn trên môi trường số.

Cụ thể, TP đưa vào vận hành 1.542 dịch vụ công trực tuyến đạt tỉ lệ 97,7% trên tổng số thủ tục hành chính, trong đó có 400 dịch vụ công đã được rà soát, tái cấu trúc quy trình, đạt dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình.

‘Chuyển đổi số để người dân hạnh phúc hơn’

Số hóa di sản, số hóa chuỗi cung ứng xuất khẩu, đưa sản phẩm nông lâm nghiệp lên sàn thương mại điện tử… đang được coi là sức mạnh chuyển đổi số của các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.


Source link