Xây mạng liên lạc vệ tinh từ Mặt trăng đến Trái đất


Hệ thống Parsec trên Mặt trăng tương đương với hệ thống GPS, cung cấp cho các phi hành gia vị trí và hướng chính xác của họ khi trở về căn cứ.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *