TikTok cập nhật Bộ Tiêu chuẩn Cộng đồng, có hiệu lực ngay tháng sau


Đây là lần đầu tiên TikTok chia sẻ các nguyên tắc cộng đồng giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách đánh giá và đưa ra quyết định của nền tảng này.

TikTok vừa công bố những cập nhật mới trong Tiêu chuẩn Cộng đồng. Đây là lần đầu tiên TikTok chia sẻ các nguyên tắc cộng đồng giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách đánh giá và đưa ra quyết định của nền tảng này.

Theo đó, TikTok cho biết, các phương án kiểm duyệt nội dung của TikTok sẽ dựa trên cơ sở của những nguyên tắc chung, qua đó hướng tới tính công bằng trong các hoạt động của nền tảng, bảo vệ phẩm giá con người, đồng thời cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và ngăn chặn các hành vi gây hại.

TikTok cập nhật Bộ Tiêu chuẩn Cộng đồng, có hiệu lực ngay tháng sau - 1

TikTok vừa cập nhật Tiêu chuẩn Cộng đồng trên nền tảng.

Để đưa ra những cập nhật mới nhất trong Tiêu chuẩn Cộng đồng, TikTok đã tham vấn từ hơn 100 tổ chức trên khắp thế giới và các thành viên trong cộng đồng. Những ý kiến đóng góp của họ đã củng cố các quy tắc và cách thức ứng phó của nền tảng trước sự rình rập từ các mối đe dọa mới cùng các tác hại tiềm ẩn.

Những thay đổi trọng tâm bao gồm:

– Tăng cường cải thiện các quy tắc của nền tảng về cách đối phó với nội dung đa phương tiện tổng hợp (synthetic media), bao gồm các nội dung dưới dạng video, hình ảnh, vật thể ảo, âm thanh hoặc từ ngữ được tạo ra dưới sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI).

– Bổ sung thêm “bộ tộc” làm thuộc tính được bảo vệ trong các chính sách về phát ngôn thù địch và hành vi thù địch.

– Cung cấp chi tiết thông tin về các hoạt động của TikTok nhằm đảm bảo tính liêm chính trong bầu cử và dân sự, bao gồm cả cách tiếp cận của nền tảng đối với các tài khoản chính phủ, chính trị gia và đảng phái chính trị.

Bộ Tiêu chuẩn Cộng đồng mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/4. Theo đó, TikTok sẽ triển khai bổ sung các khoá đào tạo dành cho đội ngũ kiểm duyệt để tăng cường tính hiệu quả khi thực thi các quy tắc và tiêu chuẩn mới trong thời gian tới.

Dựa trên các ý kiến đóng góp từ cộng đồng, TikTok đã hợp nhất các quy tắc và tiêu chuẩn để các nhà sáng tạo và nhà nghiên cứu tìm được các thông tin dựa trên nhu cầu cá nhân. Các nguyên tắc sẽ được sắp xếp theo đa dạng lĩnh vực. Ví dụ đối với nhóm Sức khoẻ Tinh thần và Hành vi, TikTok sẽ đưa ra những giải thích ngắn về những điều không được phép, sau đó bổ sung các thông tin chi tiết để người dùng tìm hiểu như định nghĩa hoặc các phạm vi thực thi Tiêu chuẩn Cộng đồng mà TikTok có thể triển khai.

Phương thức kiểm duyệt dựa trên bốn trụ cột chính của TikTok cũng được nêu rõ:

– Loại bỏ các nội dung vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng.

– Nội dung dành cho người trưởng thành được giới hạn độ tuổi chỉ cho phép người từ 18 tuổi trở lên được xem. Lưu ý: Nội dung này vẫn phải tuân thủ các Tiêu chuẩn Cộng đồng của nền tảng.

– Không cho phép các nội dung không đủ điều kiện được đề xuất tại trang Dành cho bạn (For You).

– Trao quyền người dùng quản lý trải nghiệm cá nhân thông qua các công cụ và tài nguyên sẵn có trên nền tảng.

Những nội dung được bổ sung trong Tiêu chuẩn Cộng đồng cũng mở rộng theo hướng thực thi của TikTok:

– Chia sẻ về hướng xử lý của TikTok đối với các tài khoản vi phạm dựa theo những cập nhật về cách quản lý tài khoản trên nền tảng vào đầu năm nay, đồng thời khẳng định TikTok không cho phép người dùng cố ý tránh các quy tắc hoặc biện pháp thực thi của nền tảng.

– Lý giải những xem xét của TikTok khi thực thi các nguyên tắc hướng đến lợi ích chung của cộng đồng và cách tiếp cận các nội dung chỉ trích nhân vật công chúng.

– Cung cấp chi tiết hơn các thông tin về cách TikTok sử dụng nhãn thông tin, cảnh báo và tính năng Opt-in screens (cho phép người dùng quyết định lựa chọn xem hoặc bỏ qua video tiếp theo).

Theo NGỌC PHẠM (Nông thôn Việt)

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *