Singapore không nương tay với nội dung xấu trên mạng

 Văn phòng Bộ Truyền thông - Thông tin Singapore - Ảnh: BỘ TRUYỀN THÔNG - THÔNG TIN SINGAPORE

Văn phòng Bộ Truyền thông – Thông tin Singapore – Ảnh: BỘ TRUYỀN THÔNG – THÔNG TIN SINGAPORE

Bộ Nội vụ cho biết dự luật này là một phần của “bộ luật” lớn nhằm bảo vệ người dân Singapore trên ứng dụng trực tuyến và internet.

Dự luật dự kiến sẽ được Quốc hội Singapore thông qua với sự đồng thuận cao.

Theo dự luật này, chính phủ được giao quyền hạn rộng lớn để hạn chế các nội dung, ứng dụng trực tuyến bất hợp pháp, trong đó gồm ngăn chặn các địa chỉ web đen, hoạt động lừa đảo, thông tin sai lệch, tội phạm mạng, hoạt động kinh doanh chất cấm… 

Nếu người dùng không chấp hành, cảnh sát sẽ xóa tài khoản phạm tội khỏi các ứng dụng, trong khi tài khoản của những người có hoạt động sai lệch hoặc vi phạm đạo đức sẽ bị hạn chế hoạt động.

OHCA được xây dựng dựa trên các đạo luật hiện hành và tăng cường phạm vi pháp lý để chính phủ rộng đường áp dụng với tội phạm mạng.

Dự luật cũng bao gồm một điều khoản cho phép các nhà cung cấp dịch vụ kháng cáo các chỉ thị của chính phủ.

Các mạng xã hội và nhà cung cấp dịch vụ web sẽ phải triển khai các hệ thống và quy trình giúp ngăn chặn hoạt động tội phạm trên các ứng dụng trực tuyến.

Đồng thời các nhà cung cấp dịch vụ internet hỗ trợ chính quyền thực thi việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động internet đúng luật định và “tạo điều kiện quan hệ đối tác và hợp tác với chính phủ”.

Singapore đang góp phần vào nỗ lực toàn cầu nhằm xây dựng các biện pháp bảo vệ người dân cũng như chính quyền mạnh mẽ hơn, trước các nội dung trực tuyến độc hại và bất hợp pháp.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *