Sắp có quy trình xử lý nghệ sĩ, KOLs vi phạm trên không gian mạng

Sắp có quy trình xử lý nghệ sĩ, KOLs vi phạm trên không gian mạng - Ảnh 1.

Theo đó, các biện pháp xử lý hành vi vi phạm nêu trên được đề xuất là: hạn chế phát sóng, biểu diễn quảng cáo đối với nghệ sĩ, KOLs có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục. Thời gian thực hiện là tháng 10 năm nay.

Cùng với đó, kế hoạch còn đặt mục tiêu đến năm 2025, duy trì đấu tranh buộc các nền tảng xuyên biên giới chặn, gỡ thông tin xấu độc với tỷ lệ đáp ứng cao, từ 90-95%, thời gian xử lý dưới 24 tiếng, khóa các trang, kênh vi phạm nghiêm trọng; phát triển thuật toán để chặn hiệu quả các quảng cáo sai sự thật…

Xử lý từ 80% trở lên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội có hoạt động “báo hóa”, tiến tới xử lý dứt điểm; tăng số lượng tài khoản người dùng mạng xã hội Việt Nam từ 90 triệu lên 120 triệu tài khoản; thị phần quảng cáo trực tuyến của doanh nghiệp trong nước tăng 5-10%…


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *