Elon Musk không cho con làm người kế nhiệmElon Musk nói đã chuẩn bị người kế nhiệm tại các công ty ông sáng lập nếu “có điều bất trắc xảy ra”, nhưng không phải là con ông.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *