Doanh nghiệp công nghệ lớn Việt Nam “thờ ơ” với việc cạnh tranh ChatGPT


Sau “hiện tượng” ChatGPT , các doanh nghiệp (DN) công nghệ lớn, nắm giữ nhiều dữ liệu để phát triển AI như FPT, Viettel, VNG… vẫn “bình chân” chưa ra mắt bất kì một sản phẩm chatbot AI mới nào, trái ngược với các ông lớn như Facebook, Google…

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *