Đà Nẵng lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI

Đà Nẵng đang rục rịch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong ảnh: Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng kết nối các kỹ sư, chuyên gia trong ngành vi mạch gặp gỡ sinh viên - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đà Nẵng đang rục rịch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong ảnh: Trường đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng kết nối các kỹ sư, chuyên gia trong ngành vi mạch gặp gỡ sinh viên – Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đây sẽ là đơn vị trực thuộc Sở Thông tin – Truyền thông TP Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản để giao dịch theo quy định.

Trung tâm này được hình thành trên cơ sở chuyển giao, tiếp nhận và tổ chức lại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng trực thuộc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng.

Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo thiết kế trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo; chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; huy động các nguồn lực, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thiết kế vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Trung tâm được viết tắt thành Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI; tên giao dịch tiếng Anh là Danang Semiconductor and Artificial Intelligence Center for Research and Training (DSAC).

Về tổ chức thực hiện, Sở Nội vụ Đà Nẵng chủ trì quản lý, theo dõi, giải quyết những nội dung liên quan đến chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công TP Đà Nẵng (gồm chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên tham gia).

Cùng với đó, đơn vị này sẽ hướng dẫn Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện thủ tục bàn giao các tài liệu, hồ sơ lưu trữ liên quan đến hoạt động có thu, công tác hành chính, tài chính, tài sản và các tài liệu liên quan theo quy định.

Sở Thông tin – Truyền thông TP Đà Nẵng tiếp nhận, tuyển dụng, phân công, bố trí đối với nhân sự tiếp nhận từ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI.

Việc chuyển giao nhiệm vụ, nhân lực và thực hiện thủ tục để trung tâm đi vào hoạt động thực hiện trong tháng 1-2024.


Source link