Công bố bản đồ công nghệ cho tám lĩnh vực thông tin và truyền thông

Bản đồ cho lĩnh vực Chính phủ số gồm 32 công nghệ số, khuyến cáo lựa chọn áp dụng công nghệ chatbot và full life cycle API management trong vòng hai năm tới - Ảnh: T.HÀ

Bản đồ cho lĩnh vực Chính phủ số gồm 32 công nghệ số, khuyến cáo lựa chọn áp dụng công nghệ chatbot và full life cycle API management trong vòng hai năm tới – Ảnh: T.HÀ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố phiên bản đầu tiên của bản đồ công nghệ cho tám lĩnh vực thuộc sự quản lý của bộ, vừa được giới thiệu sau ba tháng nghiên cứu xây dựng.

Bản đồ công nghệ tám lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý bao gồm: Viễn thông, bưu chính, báo chí, xuất bản, chính phủ số, an toàn thông tin, đại học số và công nghệ số được giới thiệu đầy đủ tại cổng thông tin của bộ, để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nghiên cứu, áp dụng và phối hợp cùng với các đơn vị của bộ liên tục hoàn thiện, cập nhật hằng năm.

“Đây sẽ là công cụ để các cơ quan sử dụng làm công cụ hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, lập chiến lược mang tính dẫn dắt, xây dựng các kế hoạch triển khai từ ngắn hạn đến trung và dài hạn, phù hợp với sự phát triển của công nghệ gắn với chiến lược phát triển ngành và lĩnh vực. 

Đồng thời, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định về ứng dụng, triển khai công nghệ mới, tránh đầu tư quá sớm hoặc quá muộn khi công nghệ đã lỗi thời” – ông Nguyễn Khắc Lịch, vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, “bản đồ công nghệ sẽ là công cụ hỗ trợ quản lý, dự báo, dẫn dắt, quyết định lựa chọn chấp nhận, ứng dụng, đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ một cách tối ưu, đạt hiệu quả cao nhất. 

Bản đồ công nghệ sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trả lời ba câu hỏi mang tính sống còn: Các xu hướng lớn nào ảnh hưởng tới ứng dụng công nghệ số trong năm nay? 

Các công nghệ số nào có tiềm năng cân bằng giữa giá trị và rủi ro? Các công nghệ số mới nổi nào nên thận trọng khi triển khai?”.

Mỗi bản đồ gồm một tài liệu mô tả, đánh giá chi tiết từng công nghệ và một trang đồ họa (bản đồ) thể hiện các thông tin ngắn gọn về các công nghệ có tác động đáng kể đến lĩnh vực, với các loại thông tin: Mức độ trưởng thành của công nghệ, mức độ ảnh hưởng của công nghệ, các giai đoạn về sự kỳ vọng của công nghệ theo thời gian.

Tám bản đồ công nghệ các lĩnh vực thông tin và truyền thông đang được giới thiệu đầy đủ tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Source link