Bộ trưởng Tô Lâm: ‘Còn nhiều việc phải làm trong chuyển đổi số’

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các lãnh đạo Bộ Công an, tham quan các thiết bị chuyển đổi số tại triển lãm - Ảnh: DANH TRỌNG

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các lãnh đạo Bộ Công an tham quan các thiết bị chuyển đổi số tại triển lãm – Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 10-10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyển đổi số trong Công an nhân dân lần thứ hai năm 2023.

“Còn nhiều việc phải làm trong chuyển đổi số ngành công an”

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm – bộ trưởng Bộ Công an – cho rằng chuyển đổi số trong Công an nhân dân đã góp phần nâng cao hệ thống quản trị xã hội. Đồng thời tạo sức hút các ngành, các cấp, sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng của nhân dân trong chuyển đổi số.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý các đơn vị không được chủ quan, chưa được hài lòng với những kết quả đạt được, “còn rất nhiều việc cần phải làm” trong chuyển đổi số.

“Các đơn vị, địa phương vẫn cần phải tiếp nối những phần việc được giao. Những kết quả này mới chỉ là một số những lĩnh vực thiết yếu, trọng tâm trong đề án 06.

Trong ngành công an còn rất nhiều việc. Công an các đơn vị, địa phương cần phải có báo cáo, kết quả hưởng ứng việc chuyển đổi số như thế nào, triển khai ra sao để đạt hiệu quả cao nhất, những mô hình hay cần phải được nhân rộng”, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Theo Bộ Công an, đến nay 100% công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023. Đối với 38 nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm đã hoàn thành 25/38 nhiệm vụ (đạt 65,79%), còn 13/38 nhiệm vụ chậm tiến độ.

Về thực hiện dịch vụ công, Bộ Công an đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương chính thức triển khai 2 dịch vụ công liên thông là “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi”, “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng”.

Về phát triển công dân số, Bộ Công an đã cấp hơn 83 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân, thu nhận hơn 61 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt hơn 39 triệu tài khoản.

Về số hóa tạo lập dữ liệu dùng chung, Bộ Công an đã kết nối với 15 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã hoàn thành đầu tư xây dựng trung tâm giám sát tập trung và tiếp tục xây dựng phương án triển khai hệ thống phòng chống mã độc tập trung…

Thời gian qua, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương bước đầu đã thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như công tác nghiệp vụ của ngành công an.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an - trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích cao trong chuyển đổi số - Ảnh: DANH TRỌNG

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an – trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích cao trong chuyển đổi số – Ảnh: DANH TRỌNG

Dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành chưa đồng bộ

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế như việc sử dụng các thông tin, dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành cũng như trong nội bộ ngành công an còn chưa đồng bộ, chưa tích hợp với nhau.

Một số đơn vị chưa đảm bảo về hạ tầng thiết bị, sự phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giữa các đơn vị không đồng đều, tiến độ thực hiện đầu tư nhiều hạng mục vẫn chưa đáp ứng yêu cầu…

Theo Bộ Công an, các hạn chế trên là do nhân lực cho chuyển đổi số trong lực lượng công an cũng như toàn thể xã hội còn thiếu và yếu, dẫn đến rất khó tìm được giải pháp tổng thể để đáp ứng nguồn nhân lực chuyển đổi số cho ngành công an hiện nay.

Kinh phí dành cho chuyển đổi số đã được quan tâm bố trí, tuy nhiên vẫn còn hạn chế so với yêu cầu…


Source link