Báo động ô nhiễm ánh sáng khi hàng ngàn vệ tinh ‘vây’ Trái đất


Hàng ngàn vệ tinh ‘bao vây’ Trái đất đang gây ô nhiễm ánh sáng đe dọa thế giới tự nhiên cũng như hoạt động thiên văn, các nhà khoa học cảnh báo.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *