Dịch vụ khác

Dịch vụ khác(25-10-2017 07:10:54)

-  Cho thuê thiết bị điện tử viễn thông bao gồm cơ sở hạ tầng trạm IBS, hệ thống thu phát sóng trong tòa nhà.

-  Triển khai tìm kiếm, xin phép xây dựng, xin chấp thuận tọa độ (DIC) cho nhà trạm.

-  Dịch vụ máy nổ di động ứng cứu thông tin,vận hành bảo dưỡng máy nổ cố định.

Các bài viết khác

  Sản phẩm và dịch vụ

  Bạn sẽ yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

  Xem tất cả

  Sản phẩm

  Thông tin về sản phẩm và giải pháp của chúng tôi

  Xem tất cả
  Copyright @ 2014 itta.vn - Thiết kế: Khonet Web Service.

  Thống kê

  Lượt truy cập 18627