Sơ đồ tổ chức và Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo(17-12-2014 12:12:27)

Ông: Lê Lam Khánh

- Chức vụ: Tổng Giám Đốc

- Sinh năm: 1979

- Trình độ chuyên môn:

               + Kỹ sư viễn thông

               + Thạc sỹ tài chính ngân hàng

Ông: Trần Viết Tấn

        - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

        - Sinh năm: 1978

        - Trình độ chuyên môn:

               + Kỹ sư điện tử viễn thông 

               + Thạc sỹ vô tuyến điện tử

Bà: Nguyễn Cửu Thị Kim Phượng

- Chức vụ : Kế toán trưởng

-  Sinh năm : 1965

-  Trình độ chuyên môn :

               + Bằng Cử Nhân Kinh Tế khoa Kế Toán.

               + Chứng chỉ CFO.

               + Chứng chỉ CFA.

Ông: Hoàng Anh Dũng

       - Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

       - Sinh năm: 1983

       - Trình độ chuyên môn:

                + Cử nhân chuyên ngành kế toán - kiểm toán

                + Thạc sĩ tài chính ngân hàng

Bà: Trần Thị Kim Đây

      - Chức vụ: Phó phòng HCNS

      - Sinh năm: 1987

      - Trình độ chuyên môn: Đại học

Ông: Nguyễn Khắc Phụng

      - Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật

      - Sinh năm: 1977

      - Trình độ chuyên môn: Đại học

Sản phẩm

Thông tin về sản phẩm và giải pháp của chúng tôi

Xem tất cả
Copyright @ 2014 itta.vn - Thiết kế: Khonet Web Service.

Thống kê

Lượt truy cập 19045